Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk Videos 2 – 1 – May 15, 2014

The football match Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk was played in Ukrainian Cup on May 15, 2014 at the stadium Stadion Vorskla im. Oleksiya Butov’skogo (Poltava) and the match Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk ended with score 2 – 1.

Title: Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk Videos

Date: May 15, 2014
Stadium: Stadion Vorskla im. Oleksiya Butov’skogo (Poltava)

Dynamo Kyiv vs Shakhtar Donetsk Score
Result: 2 – 1

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos 0 – 3 – May 7, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar was played in Ukrainian Cup on May 7, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar ended with score 0 – 3.

Title: Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos

Date: May 7, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Score
Result: 0 – 3

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos 0 – 3 – May 7, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar was played in Ukrainian Cup on May 7, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar ended with score 0 – 3.

Title: Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos

Date: May 7, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Score
Result: 0 – 3

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos 0 – 3 – May 7, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar was played in Ukrainian Cup on May 7, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar ended with score 0 – 3.

Title: Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos

Date: May 7, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Score
Result: 0 – 3

Slavutych vs Shakhtar Donetsk Videos 0 – 3 – May 7, 2014

The football match Slavutych vs Shakhtar Donetsk was played in Ukrainian Cup on May 7, 2014 and the match Slavutych vs Shakhtar Donetsk ended with score 0 – 3.

Title: Slavutych vs Shakhtar Donetsk Videos

Date: May 7, 2014
Stadium:

Slavutych vs Shakhtar Donetsk Score
Result: 0 – 3

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos 0 – 3 – May 7, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar was played in Ukrainian Cup on May 7, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Shakhtar ended with score 0 – 3.

Title: Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Videos

Date: May 7, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Shakhtar Score
Result: 0 – 3

Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Videos 1 – 1 – Mar 26, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil was played in Ukrainian Cup on Mar 26, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil ended with score 1 – 1.

Title: Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Videos

Date: Mar 26, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Score
Result: 1 – 1

Slavutych vs Nyva Ternopil’ Videos 1 – 1 – Mar 26, 2014

The football match Slavutych vs Nyva Ternopil’ was played in Ukrainian Cup on Mar 26, 2014 and the match Slavutych vs Nyva Ternopil’ ended with score 1 – 1.

Title: Slavutych vs Nyva Ternopil’ Videos

Date: Mar 26, 2014
Stadium:

Slavutych vs Nyva Ternopil’ Score
Result: 1 – 1

Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Videos 1 – 1 – Mar 26, 2014

The football match Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil was played in Ukrainian Cup on Mar 26, 2014 and the match Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil ended with score 1 – 1.

Title: Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Videos

Date: Mar 26, 2014
Stadium:

Slavutych Cherkasy vs Nyva Ternopil Score
Result: 1 – 1